polityka prywatności

  1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Internetowy Sklep www.jakosport.pl w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach w sklepie).
  2. Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Internetowego Sklepu www.jakosport.pl korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną - na adres podany przy rejestracji.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Internetowego Sklepu www.jakosport.pl ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania i usuwania.