wczytuję dane...
REGULAMIN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego Jakosport.pl dostępnego pod adresemhttp://www.jakosport.pl/. Skorzystanie z oferty sklepu Jakosport.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Jakosport.pl

  • Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem http://www.jakosport.pl/ umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.

  • Operator -  JAKO Polska Sp. z o.o. ul. Bystrzycka 24; Świdnica KRS 0000390563

  • Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

  • Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż odzieży i akcesoriów sportowych.

 2. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

 3. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

§2 Dokonywanie zakupów

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga uprzedniej rejestracji w sklepie.

 2. W celu zarejestrowaniu należy wprowadzić następujące dane:

  • Imię i nazwisko

  • Adres korespondencyjny

  • Adres e-mail

  • Numer telefonu

 1. Dodatkowo kupujący będący przedsiębiorcą podaje nazwę, pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.

 2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od operatora na adres e-mail podany w zamówieniu oraz na otrzymywanie na ten adres newslettera.

 3. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 5. Po wyborze produktów kupujący wskazuje, z pośród dostępnych opcji sposób wysyłki oraz wybiera sposób płatności: przelew na konto, płatność za pobraniem lub przelew internetowy (funkcja w przygotowaniu).

 6. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.§3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

 1. Sklep akceptuje przelewy internetowe wykonywane za pośrednictwem serwisu PAYU, zgodnie z regulaminem tego serwisu (w przygotowaniu).

 2. Towar jest wysyłany wg terminów wskazanych w potwierdzeniu zamówienia.

 3. O realizacji wysyłki kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§4 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe podane podczas zamówienia, lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.

 2. Kupujący rejestrując się w serwisie, lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych JAKO Polska Sp.z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez sklep oraz w usprawiedliwionych celach marketingowych dotyczących towarów oferowanych przez administratora.

 3. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

 4. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.

 5. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

§5 Zwroty zakupionych towarów i postępowanie reklamacyjne

 1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący będący konsumentem ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania.

 2. W  celu skorzystania z tego uprawnienia kupujący powinien przesłać  na pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oraz dokonać zwrotu zakupionego towaru.

 3. Zwrócony towar powinien być kompletny i niezniszczony. Operator dokonuje zwrotu środków zapłaconych za towar zwrócony zgodnie z postanowieniami §5 ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.

 4. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być przesyłane na adres e-mail: biuro@jakosport.pl lub wypełniając formularz zwrotu https://jakosport.pl/zwroty 

 5. Reklamacje zgłoszone pisemnie będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje niedotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail: biuro@jakosport.pl

 2. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu, rozszerzeniem asortymentu, lub ze zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu

 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.