wczytuję dane...
KARTY RABATOWE

Regulamin karty rabatowej JAKO

Regulamin przyznawania i użytkowania KARTY Rabatowej JAKO

1. WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY RABATOWEJ.
Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest JAKO Polska Sp. z o.o. mająca siedzibę w Świdnicy przy ulicy Bystrzyckiej 17.

2. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ. 
Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. JAKO Polska Sp. z o.o. nie pobiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z przyznaniem karty rabatowej.

4. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ

a. Posiadacz karty rabatowej ma prawo do uzyskania rabatu na zakup towarów w sklepie stacjonarnym oraz internetowym na stronie www.jakosport,pl wg zamieszczonego tam regulaminu.

b. Wysokość rabatu podawana jest każdorazowo na karcie i naliczana jest od cen brutto towarów.

c. Prawo do korzystania z rabatu o którym mowa w p. 2 przysługuje wyłącznie zalogowanym posiadaczom „Karty Rabatowej”.

d. Rabat nie obowiązuje dla:

·        Partnerów JAKO z indywidualnymi cenami / cennikami

·        Klientów posiadających indywidualny przyznawany kod dostępu do sklepu z cenami innymi niż katalogowe (wg cennika)

·        towarów objętych obniżką cen lub promocją (promocje i rabaty nie łączą się ze sobą)

·        ofert handlowych

5. TERMIN  WAŻNOŚCI KARTY RABATOWEJ

a. Ważność karty rabatowej jest na niej trwale wydrukowana.

b.  Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu rabatowego w każdym czasie bez podania  przyczyn. W takim przypadku wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. JAKO Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.

b. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 Wystawca każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek poinformowania uczestników o zmianach.

c. Jakakolwiek odpowiedzialność Wystawcy w związku z wydaniem kart rabatowych ograniczona jest łącznie dla wszystkich uczestników do kwoty 5.000 zł.

d. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu karty rabatowej.